Igénybejelentés

Tisztelt Szülők!

Igénybejelentés, a jogosultság igazolása

A tanuló, illetve a szülő az iskolában – a család szociális vagy anyagi helyzetétől függően –

ingyenes tankönyvellátást igényelhet.

Az igénybejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, de csak akkor, ha az iskola betartja a

tájékoztatási szabályokat.

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű

iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a tanuló, illetve a szülő igazolja a

jogosultságot az alábbiak szerint:

  • tartósan beteg (szakorvos igazolja),
  • sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),

–           mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

–          pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és

súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros

hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

  • három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék

igazolja),

  • nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék

igazolja),

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat

igazolja).

A tankönyvcsomag átvételével egyidejűleg be kell nyújtani a normatív kedvezményre való

jogosultságot igazoló iratot vagy annak fénymásolatát.

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem

rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható

(aktuális, 3 hónapnál nem régebbi) bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló

szelvénnyel is, a jogosult nevének egyértelmű feltüntetésével.

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban

beálló változásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell. Ellenőrzés során a fenntartó

vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

A határidő jogvesztő. Ha az igénylő az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat

határidőre nem juttatja el az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt

kielégíteni.

Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás

igénylését követő időpont után áll be (pl. iskolaváltás), az iskola a meglévő

tankönyvállományból kölcsönzéssel teljesítheti az igényt.

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtár nyilvántartásába

felvett tankönyveket szeptembertől júniusig egy tanévre kapják meg használatra. Az

érettségi tantárgyak tankönyveit érettségi végéig kell leadni. Az iskolától kölcsönzött

tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülőnek) az iskola

részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi

tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent

tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diák-önkormányzat véleményének

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

Iskolánk közelebbről

Archívum

Címkék

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár