Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Közelgő események

Húsvéti ajándék

Húsvéti ajándék

2012. április 10. kedd

Írta: admin

A nagyböjti ünnepkörrel lezárult egy fontos és eseményekkel teljes idõszak a sárvári katolikus iskola életében. Húsvét ünnepére tanár és diák egyaránt nagy igyekezettel készült.

A hamvazószerdával kezdõdõ nagyböjtben péntekenként az osztályok keresztutakon vettek részt, fájdalmas pénteken az alsó tagozatosok a hegyközségi Kálváriára tettek gyalogos zarándoklatot, ahová a nyuszi már hozott néhány csoki tojást a kisgyerekek számára. A felsõsök ezalatt az iskola kápolnájában elvégezték szentgyónásukat. Virágvasárnap diákmise keretében ünnepelték Jézus jeruzsálemi bevonulását.

A pedagógusoknak a Szent Miklós és Szent László templom böjti lelkigyakorlatai adtak lehetõséget, hogy az Új Evangelizáció Évében hitüket növeljék és tökéletesítsék. Az iskolában pedig nevelési értekezlet keretében Zakó Jenõ nemesbõdi plébános tartott elmélkedést az oktatóknak a nevelésrõl, a pedagógushivatásról.

Már az ünnep elõtt, a nagyhéten megkapta az iskola a legszebb húsvéti ajándékát: az elsõ osztályosok beiratkozásánál rekordszámú jelentkezõt vettek fel, 55 kis elsõssel vághat neki az oktató-nevelõ munkának az intézmény az új tanévben.

Nyelvész megyei verseny

Nyelvész megyei verseny

2012. április 6. péntek

Írta: admin

Nyelvész megyei verseny

A nyelvÉSZ magyar nyelvi verseny megyei fordulójára 2012. április 6-án került sor Szombathelyen. Az iskolai fordulón elért pontok alapján hívták be a logikára épülõ, helyesírási és nyelvtani ismereteket igénylõ versenyre a tanulókat, évfolyamonként 30-30 diák mérte össze tudását.

Iskolánk tanulói közül az 5. osztályos Dénes Donát 7. helyezést, a 4. osztályos Megmondja Júlia pedig 4. helyezést ért el ezen a megmérettetésen. A diákok felkészítõ tanára Dénesné Méhes Gyöngyvér és Bíró Kinga volt.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

2012. március 26. hétfő

Írta: admin

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Március 26-án szép tavaszi napsütésben vonultak a Szent László katolikus iskola diákjai Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére a Szent László plébánia templomba, hogy a délelõtti 10 órás ünnepi szentmisén a böjti idõszak (liturgikus) “lilaságát” felfüggesztve igazi boldog érzéssel emlékezzenek Mária szeplõtelen fogantatására, Jézus születésének hírüladására.

Az ünnepi szentmisét Orbán István esperes, kanonok-plébános celebrálta, aki hangsúlyozta, hogy egy gyermek születése örömhír Magyarország számára, és minden gyerek Jézus ajándéka. Buzdította a katolikus iskola pedagógusait, hogy a család-egyház-iskola hármas pillérén védelmezzék a tanulóikat, gondoskodjanak a rájuk bízottakról, járjanak jó példával elõttük, mert a felnõttek feladata, hogy jobb, békésebb világot biztosítsanak a felnövekvõ nemzedéknek.

A gyerekeket bíztatta, hogy mindig számíthatnak Krisztusra és az egyház segítségére abban, hogy keresztény életmódot éljenek. De maguknak is törekedni kell a jóra: szorgos miselátogatással, jó tanulással, szeretetszolgálattal és apostolkodással. A kanonok végül abbéli vágyát is kifejezte, hogy ha a sok jó igyekezet megvalósul, akkor mindenkire boldog húsvét és örömteli élet vár.

A misén a hatodik osztályosok olvastak fel könyörgéseket, és a szentmise végén az iskola közössége az angyali üdvözletet felidézve köszöntötte Jézus anyját, mondta el az Úr angyala imádságot.

Egyházmegyei zalaegerszegi verseny

Egyházmegyei zalaegerszegi verseny

2012. március 24. szombat

Írta: admin

Egyházmegyei zalaegerszegi verseny

A zalaegerszegi Mindszenty iskolában 2012. március 24-én, szombaton a Mindszenty-napok fontos állomásaként versenyt rendeztek az egyházmegye tanintézményei számára.

Kilenc órakor a kápolnában Csordás Róbert igazgató köszöntötte a vendégeket, s megnyitotta a rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy aki megjelent a versenyen, az már nyertes, hiszen a résztvevõk vállalták a komoly felkészülést, iskolájukban a legjobbnak ítélték õket. A közösen elmondott imádság után kezdetét vette a tanulmányi versenyek sora.

A különbözõ mûveltségterületeken nemes versengés alakult ki. Mindenki tudása legjavát adva a legméltóbban igyekezett képviselni iskoláját, s a legjobb eredményre törekedett. A matematika verseny a 2-8. évfolyam számára tartogatott kihívásokat. A “Szépen, helyesen írj!” elnevezésû vetélkedõ az alsó tagozatosokat szólította meg. “A reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc” elnevezésû mûveltségi vetélkedõn a jelentkezõ iskolák 7. évfolyamos tanulóiból összeállított 4 fõs csapatok vettek részt. A képzõmûvészetben jártasoknak a zalaegerszegi iskola “Mindszenty József élete ” címmel a rajzpályázatot írt ki, melynek legszebb darabjait az intézmény aulájában kiállították.

A sárvári iskola tanulói kimagasló eredményeket szereztek.

Mindszenty-emlékmise

Mindszenty-emlékmise

2012. március 18. vasárnap

Írta: admin

Mindszenty-emlékmise

Mindszenty József születésének 120. évfordulója alkalmából az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nyilvánította emlékévvé az idei évet, ennek keretében Dr. Konkoly István nyugalmazott megyéspüspök, Orbán István kanonok, esperes-plébános meghívására ünnepi szentmisét celebrált a sárvári Szent László Plébánia templomban március 18-án, abból az alkalomból, hogy a jubiláló vértanú fõpap 1941-ben a sárvárra is ellátogatott.

A szentmisén az egyházközség elnöke, Herkovits Ferenc köszöntötte a püspök atyát, aki válaszul elmondta, hogy mindig nagyon szívesen látogat Sárvárra, ahová szép emlékek kötik. Majd az ünnepelt Mindszenty hercegprímásra emlékezve vázolta életének fontosabb eseményeit. Mártírhalálának okait és következményeit, mely saját jelmondatában tömöríthetõ: Devictus vincit – Legyõzetve gyõz

A homíliában, nagyböjt 4. vasárnapján a fõpásztor az evangéliumot fejtegetve a szenvedés mibenlétét értelmezte. Azt a sokszínûséget, mely áthatja a keresztény ember életét. A szenvedés több okból történik az ember életében. Van, hogy családi viszályok, nélkülözés, betegség okozza, máskor Isten és emberszeretet gyakorlásának elmulasztása, és bûnös életmód eredményezi. Ezek azonban nemcsak az egyéneket terhelik, hiszen sok esetben a közösség szenvedi meg néhányak bûneit. A püspök atya hangsúlyozta a szenvedés nevelõ erejét is, mely szinte kiégeti a rosszra való hajlamot az egyénbõl. Harmadszor a szenvedés során tanúsított helyes magatartásra hívta fel a figyelmet, melyet könnyebb elviselni, ha másokért, a jövõ nemzedékért ajánljuk fel, és panaszkodással nem terheljük környezetünket.

Az ünnepélyes alkalomból a Szent László templom oldalhajójában Mindszenty sárvári látogatásáról kiállítás nyílt.

Március 15

Március 15

2012. március 14. szerda

Írta: admin

Március 15

Legszebb nemzeti ünnepünkre, március 15-re emlékeztek az ország minden pontján az elmúlt napokban. A sárvári katolikus iskola irodalmi színpad keretében történelmi összeállítással idézte fel a magyar forradalom és szabadságharc eseményeit.

Az ötödik osztályosok elõadásában felidézõdött a revolúció kitörésének buzdító pillanata, a pesti utca elragadtatott tüntetése, elhangzott a 12 pont, a Nemzeti dal lelkes refrénjei. Hallhatta a közönség Petõfi naplójának részletei, Kossuth parlamenti felszólalását, a reményt keltõ, visszafordíthatatlan változások elindulását.

A lelkes tekintettel elõadott mûsort kicsik és nagyok számára élvezhetõvé, érthetõvé tették az igényesen válogatott, kivetített háttérképek, a magyaros, könnyû- és komolyzenei dalbetétek pedig emelték az ünnepi hangulatot.

Belépés a Mozanaplóba

Iskolánk közelebbről


Archívum

Címkék

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár