Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
 
Országos helyesírási verseny 3. helyezés

Országos helyesírási verseny 3. helyezés

2012. június 2. szombat

Írta: admin

Országos helyesírási verseny 3. helyezés

Kimagasló eredményt ért el a Szent László Katolikus Általános Iskola 5. osztályos tanulója, Dénes Donát, aki a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei országos döntõjében Budapesten a 3. helyezést szerezte meg. Donát a megyei verseny gyõzteseként kapott meghívást az országos megmérettetésre, ahol tollbamondás, betûrendbe sorolás, helyesírási alapelvek elméleti és gyakorlati tudása, mássalhangzó törvények bonyolult feladatai, számok írása, hibás szöveg javítása várt a versenyzõkre. A 11 éves sárvári fiú 28 ötödik osztályos versenyzõ között magabiztosan dolgozott, hiszen a felkészülés alatt számtalan gyakorlófeladatot megoldva, középiskolás nehézségû tollbamondásokon edzve magát, elméleti szabályokat megtanulva készült a versenyre, melyen remek formában oldotta meg a feladatokat. Kitartása és szorgalma, jó nyelvérzéke meghozta neki a várt sikert így végezhetett ezen a rangos helyen. Felkészítõ tanára dr. Szalai Ferencné volt.

Jótékonysági évadzáró mûsor

Jótékonysági évadzáró mûsor

2012. május 30. szerda

Írta: admin

Jótékonysági évadzáró mûsor

Május utolsó szerdáján a sárvári Szent László katolikus iskolában jótékonysági évadzáró gálakoncertet rendeztek. Az évrõl évre megrendezésre kerülõ esemény azt jelentette, hogy itt a tanév vége, diák és tanár elvégezte feladatainak nagy részét. Szülõknek, tanároknak valamint meghívott vendégeknek énekelt az intézmény két kórusa a repertoárjából olyan zeneszámokat, amelyekkel fellépéseik során nagy sikert arattak.

A koncerten szereplõ tanulóknak a 2011-2012-es tanévben is sok dolguk akadt, mivel számos mûsoron vannak túl. Felléptek kórustalálkozókon, az Éneklõ Ifjúság sárvári, jánosházi találkozóján, templomi szolgálatokon. Köszöntõ beszédében Ördög Tibor igazgató hangsúlyozta, hogy az iskola nagyra értékeli munkájukat, azt hogy hétrõl hétre, hétfõn és szerdán kitartóan dolgoztak, a sok bejáró tanuló vállalta, hogy késõn érjen haza, és mindezt az együtt éneklés élményéért és mások lelki épüléséért tették. Az intézmény számára értékes a tanulók kitartó munkája, öröm látni, hogy a szülõk támogatják a gyerekek zenélését, küldik gyermeküket az énekkarokba, fontosnak tartják, hogy gyermekük a szabadidejüket ily módon töltsék el.

A koncerten a kórusok bemutatták az évad legsikeresebb, legkedveltebb énekszámait. Az idén a hangversenyt szervezõ kórusvezetõk – Martonfalvi Mária, és dr. Szalai Ferencné – igyekeztek még színvonalasabb mûsorral készülni, mert a jótékonysági hangverseny bevételét Böjte Csaba erdélyi neveltjei számára gyûjtötte a katolikus iskola diáksága. Fontos volt, hogy a közönség tetszését elnyerjék a produkciók. A jótékonyság céljának oka, hogy az intézmény 7. osztályosai a Határtanul pályázat keretében Erdélybe látogatnak június elején, melynek egyik állomása Déva, ahol Böjte atya árvaházát is meglátogatják a tanulók.

E szép este a dal ünnepe volt. Az Angelicus kórus fõleg gyermekdalokat, megzenésített verseket adott elõ. Az iskola felsõ tagozatos Iuvenis kórusa pedig évrõl évre valamilyen gondolat köré csoportosítja énekszámait. 2012-ben az énekkar tagjainak kívánságára a szerelemrõl daloltak. Repertoárjuk átölelte a zeneirodalom évszázadait, ezek közül Mozart, Rossini, Bartók mûvei hangzottak fel, majd népdalokat és könnyûzenei slágereket énekeltek a gyerekek. A legügyesebbek megmutatták a magukban rejtõzõ X faktort szóló produkciók elõadásával. A zeneszámokat néhány szép vers, mese színesítette, hogy a mûvészi élmény még teljesebb legyen. A szavaló tanulók a mûvészeti versenyeken kiemelt arany vagy arany minõsítést szereztek.

A hagyományoknak megfelelõen nem maradt el a ballagó nyolcadikos kórustagok búcsúztatása sem, akik közül többen megcsillogtatták szólisztikus tehetségüket is. Az idén 8 tagot bocsátott el a felsõ tagozatos Iuvenis kórus, akik közel félévtizeden át énekelt

A két órás koncert végén a közönséget is megénekeltették a kórusok. Mindenki boldogan, a mûvészi és közösségi élmény hatása alatt csillogó szemmel dalolta: “Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet töltsön el minket.”A koncert mûvészi

Évadzáró koncert beharangozó

Évadzáró koncert beharangozó

2012. május 30. szerda

Írta: admin

Évadzáró koncert beharangozó

2012. MÁJUS 30-én 18.30 ÓRAI KEZDETTEL A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA IUVENIS ÉS ANGELICUS KÓRUSA KONCERTET AD AZ ÉVADBAN FELHANGZÓ ZENEMÛVEKBÕL.

HELYSZÍN: ABAI-TEREM, SÁRVÁR, GÁRDONYI U. 21.

A hangverseny bevételét Böjte Csaba erdélyi neveltjei számára gyûjti és viszi a katolikus iskola diáksága, akik június elején látogatnak Erdélybe.

A sárvári Szent László katolikus iskola életében évrõl-évre a tanév utolsó nagy eseménye az alsó tagozatosokból álló Angelicus és a felsõs Iuvenis kórus gála hangversenye. Ilyenkor a szülõknek, a nevelõtestületnek valamint a meghívott vendégeknek villant fel a két kórus a repertoárjából olyan zeneszámokat, amelyekkel fellépéseik során nagy sikert arattak. Az idén az alsósok gyermekdalokkal, a felsõsök pedig a szeretetrõl, szerelemrõl szóló zeneszámokkal készülnek. A mûsorban egyházi és világi kórusmûvek, szóló énekek hangzanak fel, a dalok közben pedig néhány szép verssel járulnak hozzá a mûvészeti élményhez azok a diákok, akik országos, megyei és városi versenyek gyõztesei voltak.

Ostffyasszonyfa szavalóverseny

Ostffyasszonyfa szavalóverseny

2012. május 24. csütörtök

Írta: admin

Ostffyasszonyfa szavalóverseny

2012. május 24-én rendezték Ostffyasszonyfán a Weöres Sándor versmondóversenyt az általános iskolás korosztály számára.

Az helyi oktatási intézményben, amely Csöngével közös, 1994 óta rendezik meg ezt a versenyt. Ébren tartják annak emlékét, hogy Petõfi Sándor 1839 nyarát Ostffyasszonyfán töltötte, Weöres Sándor pedig a gyermekkorát a szomszédos Csöngén.

A gyerekek egy kötelezõ, Weöres Sándortól vagy Petõfi Sándortól választott verssel indultak illetve egy szabadon választottal. Idén 15 iskolából jelentkeztek, még Gyõrbõl is jöttek. A versenyen 65 tanuló szerepelt.

Iskolánk tanulója, Wawrzsák Áron a 7-8. évfolyamosok kategóriáját nyerte meg Reményik Sándor: Kegyelem és Petõfi Sándor: Minek nevezzelek? címû versének átélt és intelligens szavalásával.

Felkészítõ tanára Duszkó Pálné volt.

Diáknap

Diáknap

2012. május 18. péntek

Írta: admin

Diáknap

Elsõ alkalommal rendeztek a sárvári Szent László katolikus iskolában diáknapot a tanulók számára a pedagógusok. Ennek az volt az oka, hogy az intézmény élete olyan bõ programokban, hogy a rendelkezésre álló szabadnapok mindig elfogytak. Az idén jó elõre és alaposan átgondolták a nevelõk azt, hogyan tudnának egy közösségépítõ napot tartani a diákok számára. Céljuk az volt, hogy tartalmasan, izgalmakkal telve, versengve, de nem versenyezve töltsék a délelõttöt a gyerekek.

A felsõ tagozatosoknak két részbõl állt a játék, egy mûveltségi és egy sportos vetélkedõ várt a diákokra. A szellemi és fizikai tornán vegyes, 5 fõs csapatok vettek részt, nem az osztályok, hanem a különbözõ évfolyamokból, véletlenszerûen összesorsolt, de legtalpraesettebb diákok mérkõztek egymás ellen.

A Szerencsekerék játékon különbözõ mûveltségterületrõl sorsoltak a kerék segítségével becslõs, megválaszolós, igaz-hamis kérdéseket. Az irodalom, a hittan, a történelem és a földrajz területén Szent László és kora volt a téma, a többi tantárgyból (mûvészetek, idegen nyelv) az általános mûveltséget ölelték fel a feladatok. A furfangos kérdések bizony megdolgoztatták a nebulók agysejtjeit, és sokszor a tudás mellett a szerencse is kellett a jó válaszhoz. Nemcsak a csapatokat, hanem a szurkolótáborukat is úgy sorsolták össze, így minden versengõ csapat segítségére volt a háttérben egy lelkes közönség, aki biztatásával, tudásával támogatást nyújtott. Külön feladatként pedig a szurkolóknak verset kellett írniuk a nap eseményeirõl, amelyet tanárokból álló zsûri értékelt. A csapatok a jó válaszokért Szent László aranyakat gyûjtöttek, mely alapján végül a versenyt – ha szoros eredménnyel is – a Takács Bence, Fájer Melinda, Majerhoffer Nóra, Pap Cintia és Szalai Ágoston alkotta 5. számú együttes nyerte meg.

Azonban a napnak ekkor még nem volt vége. Az iskola udvarán következett a lovagi torna, ahol az elméleti tudásban bõvelkedõ csapatok kiegészültek fizikai erõvel bíró segítõkkel is. A játékos sorversenyek mindegyike a királylány kegyéért folyt, melyben a gyorsaság mellett szükség volt az állóképességre is. A torna során a királylányt és udvartartását kellett ember alkotta szekéren elszállítani, kezéért “lovas” (kerékpáros) bajvívásban megküzdeni, majd nagylelkûséget gyakorolva burgonyát ültetni a birodalom éhezõinek. Végül a lovagi torna gyõztes csapata a 2-es számú – Wawrzsák Áron, Barkovics László, Palej Anett, Németh Péter, Horváth András, Bogáth Máté összetételû- csapat lett, mivel a királylány épségére a legjobban tudtak vigyázni és a feladatok során a leggyorsabbnak bizonyultak. Õk a dicsõségen túl a mûveltségi verseny gyõzteseivel együtt egy látogatást nyertek a közeli cukrászdába.

Amíg a felsõ tagozatosok az udvaron küzdöttek, az alsósok a tornateremben játszottak humoros feladatokat. Elõször egyéni versenyfeladatokban – ugrókötél, hulahopp-karika, labdapattogtatás – választódott ki a legjobb, majd a csapatversenyek következtek. A

A délelõtt zárásául tanár-diák meccsek zajlottak labdarúgásban, kosár-és kézilabdában. A diákság nagy bánatára minden mérkõzést a felnõttek nyertek meg.

A nap végén gyermek és pedagógus egybehangzóan eredményesnek és jó hangulatúnak értékelte a diáknapot, és megegyeztek a vélemények abban is, hogy jövõre is hasonló idõtöltést szerveznek.

Kulturális seregszemle eredményei

Kulturális seregszemle eredményei

2012. május 16. szerda

Írta: admin

Kulturális seregszemle eredményei

A sárvári Nádasdy-vár Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében május 16-án zajlottak a kulturális seregszemle megmérettetései. Sárvárról és 15 környezõ településrõl érkeztek az általános iskoláskorú versenyzõk- közel 250-en -, hogy összemérjék rátermettségüket mesemondásból, versszavalásból.

A Szent László katolikus iskola tanulói kimagasló eredményeket szereztek, hiszen a versenyen induló diákoknak majdnem fele kiemelt arany vagy arany minõsítést kapott. :

Kiemelt arany minõsítést kapott 5 tanuló: Horváth Erik, Nárai Petra 3. osztályos tanulók, Farkas Johanna 4. osztályos, Horváth Dominik 6. osztályos és Wawrzsák Áron 8. osztályos tanulók.

Arany minõsítést szerzett 8 tanuló: Varga Kata, Csitkovics Réka, Németh Aliz, Horváth Máté 2. osztályos tanulók, Szalai Zalán 3. osztályos, Szalai Ágoston 5. osztályos és Takács Bence 8. osztályos tanuló.

Ezüst minõsítést kapott 11 tanuló: az 1. osztályos Németh Júlia Boróka, Fehér Lea, Farkas Júlia, a 2. osztályos Molnár Máté, Galambos Márton, a 3. osztályos Szabó Lucas, a 4. osztályos Varga Krisztina, az 5. osztályos Löszter Damján, Süle Dóra és a 8. osz

Bronz minõsítést kapott 8 tanuló: a 1.osztályból Török Kíra, a 2. osztályból Fóli Júlia, Tóth Marcell, Nagy Gellért, a 3. osztályból Mórocz Beatrix, a 6. osztályból Büki Angyalka, Balázs Fanni, a 7. osztályból Palej Anett, Györgyi Zsófia.

A gyerekek felkészítõ tanárai Némethné Jámbor Ildikó, Nagyné Molnár Rózsa, Márkus Sándorné, Sõréné Ódor Anikó, Martonfalvi Mária, Herkovits Ferencné, Tallós Ágnes, Duszkó Pálné és dr. Szalai Ferencné voltak.

Belépés a Mozanaplóba

Iskolánk közelebbről


Archívum

Címkék

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár