Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

2012. március 26. hétfő

Írta: admin

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Március 26-án szép tavaszi napsütésben vonultak a Szent László katolikus iskola diákjai Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére a Szent László plébánia templomba, hogy a délelõtti 10 órás ünnepi szentmisén a böjti idõszak (liturgikus) “lilaságát” felfüggesztve igazi boldog érzéssel emlékezzenek Mária szeplõtelen fogantatására, Jézus születésének hírüladására.

Az ünnepi szentmisét Orbán István esperes, kanonok-plébános celebrálta, aki hangsúlyozta, hogy egy gyermek születése örömhír Magyarország számára, és minden gyerek Jézus ajándéka. Buzdította a katolikus iskola pedagógusait, hogy a család-egyház-iskola hármas pillérén védelmezzék a tanulóikat, gondoskodjanak a rájuk bízottakról, járjanak jó példával elõttük, mert a felnõttek feladata, hogy jobb, békésebb világot biztosítsanak a felnövekvõ nemzedéknek.

A gyerekeket bíztatta, hogy mindig számíthatnak Krisztusra és az egyház segítségére abban, hogy keresztény életmódot éljenek. De maguknak is törekedni kell a jóra: szorgos miselátogatással, jó tanulással, szeretetszolgálattal és apostolkodással. A kanonok végül abbéli vágyát is kifejezte, hogy ha a sok jó igyekezet megvalósul, akkor mindenkire boldog húsvét és örömteli élet vár.

A misén a hatodik osztályosok olvastak fel könyörgéseket, és a szentmise végén az iskola közössége az angyali üdvözletet felidézve köszöntötte Jézus anyját, mondta el az Úr angyala imádságot.

Egyházmegyei zalaegerszegi verseny

Egyházmegyei zalaegerszegi verseny

2012. március 24. szombat

Írta: admin

Egyházmegyei zalaegerszegi verseny

A zalaegerszegi Mindszenty iskolában 2012. március 24-én, szombaton a Mindszenty-napok fontos állomásaként versenyt rendeztek az egyházmegye tanintézményei számára.

Kilenc órakor a kápolnában Csordás Róbert igazgató köszöntötte a vendégeket, s megnyitotta a rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy aki megjelent a versenyen, az már nyertes, hiszen a résztvevõk vállalták a komoly felkészülést, iskolájukban a legjobbnak ítélték õket. A közösen elmondott imádság után kezdetét vette a tanulmányi versenyek sora.

A különbözõ mûveltségterületeken nemes versengés alakult ki. Mindenki tudása legjavát adva a legméltóbban igyekezett képviselni iskoláját, s a legjobb eredményre törekedett. A matematika verseny a 2-8. évfolyam számára tartogatott kihívásokat. A “Szépen, helyesen írj!” elnevezésû vetélkedõ az alsó tagozatosokat szólította meg. “A reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc” elnevezésû mûveltségi vetélkedõn a jelentkezõ iskolák 7. évfolyamos tanulóiból összeállított 4 fõs csapatok vettek részt. A képzõmûvészetben jártasoknak a zalaegerszegi iskola “Mindszenty József élete ” címmel a rajzpályázatot írt ki, melynek legszebb darabjait az intézmény aulájában kiállították.

A sárvári iskola tanulói kimagasló eredményeket szereztek.

Mindszenty-emlékmise

Mindszenty-emlékmise

2012. március 18. vasárnap

Írta: admin

Mindszenty-emlékmise

Mindszenty József születésének 120. évfordulója alkalmából az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nyilvánította emlékévvé az idei évet, ennek keretében Dr. Konkoly István nyugalmazott megyéspüspök, Orbán István kanonok, esperes-plébános meghívására ünnepi szentmisét celebrált a sárvári Szent László Plébánia templomban március 18-án, abból az alkalomból, hogy a jubiláló vértanú fõpap 1941-ben a sárvárra is ellátogatott.

A szentmisén az egyházközség elnöke, Herkovits Ferenc köszöntötte a püspök atyát, aki válaszul elmondta, hogy mindig nagyon szívesen látogat Sárvárra, ahová szép emlékek kötik. Majd az ünnepelt Mindszenty hercegprímásra emlékezve vázolta életének fontosabb eseményeit. Mártírhalálának okait és következményeit, mely saját jelmondatában tömöríthetõ: Devictus vincit – Legyõzetve gyõz

A homíliában, nagyböjt 4. vasárnapján a fõpásztor az evangéliumot fejtegetve a szenvedés mibenlétét értelmezte. Azt a sokszínûséget, mely áthatja a keresztény ember életét. A szenvedés több okból történik az ember életében. Van, hogy családi viszályok, nélkülözés, betegség okozza, máskor Isten és emberszeretet gyakorlásának elmulasztása, és bûnös életmód eredményezi. Ezek azonban nemcsak az egyéneket terhelik, hiszen sok esetben a közösség szenvedi meg néhányak bûneit. A püspök atya hangsúlyozta a szenvedés nevelõ erejét is, mely szinte kiégeti a rosszra való hajlamot az egyénbõl. Harmadszor a szenvedés során tanúsított helyes magatartásra hívta fel a figyelmet, melyet könnyebb elviselni, ha másokért, a jövõ nemzedékért ajánljuk fel, és panaszkodással nem terheljük környezetünket.

Az ünnepélyes alkalomból a Szent László templom oldalhajójában Mindszenty sárvári látogatásáról kiállítás nyílt.

Március 15

Március 15

2012. március 14. szerda

Írta: admin

Március 15

Legszebb nemzeti ünnepünkre, március 15-re emlékeztek az ország minden pontján az elmúlt napokban. A sárvári katolikus iskola irodalmi színpad keretében történelmi összeállítással idézte fel a magyar forradalom és szabadságharc eseményeit.

Az ötödik osztályosok elõadásában felidézõdött a revolúció kitörésének buzdító pillanata, a pesti utca elragadtatott tüntetése, elhangzott a 12 pont, a Nemzeti dal lelkes refrénjei. Hallhatta a közönség Petõfi naplójának részletei, Kossuth parlamenti felszólalását, a reményt keltõ, visszafordíthatatlan változások elindulását.

A lelkes tekintettel elõadott mûsort kicsik és nagyok számára élvezhetõvé, érthetõvé tették az igényesen válogatott, kivetített háttérképek, a magyaros, könnyû- és komolyzenei dalbetétek pedig emelték az ünnepi hangulatot.

Gergely-napi Ki mit tud?

Gergely-napi Ki mit tud?

2012. március 14. szerda

Írta: admin

Gergely-napi Ki mit tud?

Szent Gergely napjához kapcsolódóan, március 14-én hívta a Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár óvodásait a Gergely napi “Ki mit tud? ” versenyre. A rendezvényen – amely az intézmény beiskolázási programjának ez évi utolsó eseménye volt – a Gergely-járás népszokást elevenítették fel a negyedik osztályos tanulók.

Az ünnep névadóját, Szent Gergely püspököt az iskolák patrónusának tartják, aki oktatási intézmény alapításairól híres, illetve egy másik hagyomány szerint március 12-én a gyerekek adományokat gyûjtve járták végig a falvakat. Hajdan ez az idõszak volt a téli szünet vége, így a gyerekek ekkor gyülekeztek újra az iskolában.

A katolikus iskola idei “Ki mit tud?”-jára rajz, vers és mese kategóriákba nevezhettek az óvodások, akiket lelkiismeretesen készítettek fel az óvó nénik. Több mint negyedszáz izgatott nagycsoportos óvodás gyûlt össze az iskola dísztermébe, hogy megmutassa jártasságát a színpadi szereplésben.

A vendégeket a katolikus iskola alsó tagozatos Angelicus kórusa és Ördög Tibor, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd megkezdõdött a megmérettetés. A versenyen nagycsoportosok vidám gyermekverseket, hosszú meséket szavaltak átéléssel és humorral fûszerezve. Nép-és állatmese, az óvodás élet mindennapjait bemutató versikék voltak a repertoáron, sõt a közönség hallott egyéni énekes produkciót, és látott táncbemutatót is.

A szavalás izgalmai után a közönség a Gergely-járás népszokás újjáéledését tekinthette meg a negyedik osztályosok tolmácsolásában, akik így – a hagyománynak megfelelõen – toboroztak jelképesen új tanítványokat. A hallgatóság szórakoztatására az intézmény

A zsûri a katolikus iskola pedagógusaiból állt. Az értékeléskor pozitívumként emelte ki az óvodások bátor kiállását, biztos szövegtudását és az egymásra figyelést, mellyel a versenyzõk társaikat támogatták. Így a zsûri a csodálatos produkciókat látva végü

Kiosztották a “Kedvenc mesém” címmel kiírt rajzpályázat minõsítését is. A rajzok tetszõleges méretben és technikával készültek, az idén 11 alkotást ítéltek kimagaslónak.

A közönség soraiban szülõk, nagyszülõk, óvónõk, érdeklõdõ óvodástársak foglaltak helyet, akik a szurkolás izgalma mellett kellemes élményekkel gazdagodtak ezen a tavaszi délutánon.

A rendezvény záróaktusa volt az intézmény beiskolázási programjának, amely nagyon sikeresnek volt az idén, hiszen a 2012/13-as tanévre elõreláthatóan rekordszámú beiratkozó lesz, két nagy létszámú osztályt indíthat a sárvári iskola

Apák napja, Mária Rádió közvetítéssel

Apák napja, Mária Rádió közvetítéssel

2012. március 4. vasárnap

Írta: admin

Apák napja, Mária Rádió közvetítéssel

Böjt második vasárnapján, március 4-én, a délelõtti 10 órás diákmise keretében köszöntötték az édesapákat a Szent László Katolikus Általános Iskola tanulói. Március Szent Józsefnek, a Szent Család gondos õrzõjének a hónapja, így minden tanévben ekkor adnak hálát a gyerekek édesapjuknak, nagyapjuknak, nevelõapjuknak fáradozásaikért, munkájukért, áldozathozatalukért. Más szempontból is különleges volt ez az alkalommal, hiszen debütált a sárvári nagytemplom, a szentmisét a Mária Rádió országos adása élõ mûsorban közvetítette.

Ünnepi szentbeszédében az evangéliumot magyarázva Orbán István kanonok-plébános párhuzamot vont Jézus szeretetközössége és a hétköznapi ember szeretetközössége között, melyeknek közös jellemzõje a sokszínûség, és közös pontja a család, melyben lényeges pillér az apa személye. A kanonok hangsúlyozta, hogy az élet útján elõnnyel indulnak azok a gyerekek, akik teljes családban nõhetnek fel, ezért megköszönte a szentmisén jelenlévõ édesapák, nevelõapák, nagyapák cselekedeteit.

A misén a katolikus iskola második osztályosai olvastak fel könyörgéseket, majd mûsort adva szavaltak és énekeltek. Ezt követõen a templom elõtt egy szál fehér virággal köszönték meg a sok gondoskodást gondviselõiknek.

A hívek és szülõk körében nagyon kedvelt ez a bensõséges megemlékezési forma, melyen mindig öröm látni az édesapák büszke, boldog tekintetét.

Belépés a Mozanaplóba

Iskolánk közelebbről


Archívum

Címkék

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár