Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Évadzáró koncert beharangozó

Évadzáró koncert beharangozó

2012. május 30. szerda

Írta: admin

Évadzáró koncert beharangozó

2012. MÁJUS 30-én 18.30 ÓRAI KEZDETTEL A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA IUVENIS ÉS ANGELICUS KÓRUSA KONCERTET AD AZ ÉVADBAN FELHANGZÓ ZENEMÛVEKBÕL.

HELYSZÍN: ABAI-TEREM, SÁRVÁR, GÁRDONYI U. 21.

A hangverseny bevételét Böjte Csaba erdélyi neveltjei számára gyûjti és viszi a katolikus iskola diáksága, akik június elején látogatnak Erdélybe.

A sárvári Szent László katolikus iskola életében évrõl-évre a tanév utolsó nagy eseménye az alsó tagozatosokból álló Angelicus és a felsõs Iuvenis kórus gála hangversenye. Ilyenkor a szülõknek, a nevelõtestületnek valamint a meghívott vendégeknek villant fel a két kórus a repertoárjából olyan zeneszámokat, amelyekkel fellépéseik során nagy sikert arattak. Az idén az alsósok gyermekdalokkal, a felsõsök pedig a szeretetrõl, szerelemrõl szóló zeneszámokkal készülnek. A mûsorban egyházi és világi kórusmûvek, szóló énekek hangzanak fel, a dalok közben pedig néhány szép verssel járulnak hozzá a mûvészeti élményhez azok a diákok, akik országos, megyei és városi versenyek gyõztesei voltak.

Ostffyasszonyfa szavalóverseny

Ostffyasszonyfa szavalóverseny

2012. május 24. csütörtök

Írta: admin

Ostffyasszonyfa szavalóverseny

2012. május 24-én rendezték Ostffyasszonyfán a Weöres Sándor versmondóversenyt az általános iskolás korosztály számára.

Az helyi oktatási intézményben, amely Csöngével közös, 1994 óta rendezik meg ezt a versenyt. Ébren tartják annak emlékét, hogy Petõfi Sándor 1839 nyarát Ostffyasszonyfán töltötte, Weöres Sándor pedig a gyermekkorát a szomszédos Csöngén.

A gyerekek egy kötelezõ, Weöres Sándortól vagy Petõfi Sándortól választott verssel indultak illetve egy szabadon választottal. Idén 15 iskolából jelentkeztek, még Gyõrbõl is jöttek. A versenyen 65 tanuló szerepelt.

Iskolánk tanulója, Wawrzsák Áron a 7-8. évfolyamosok kategóriáját nyerte meg Reményik Sándor: Kegyelem és Petõfi Sándor: Minek nevezzelek? címû versének átélt és intelligens szavalásával.

Felkészítõ tanára Duszkó Pálné volt.

Diáknap

Diáknap

2012. május 18. péntek

Írta: admin

Diáknap

Elsõ alkalommal rendeztek a sárvári Szent László katolikus iskolában diáknapot a tanulók számára a pedagógusok. Ennek az volt az oka, hogy az intézmény élete olyan bõ programokban, hogy a rendelkezésre álló szabadnapok mindig elfogytak. Az idén jó elõre és alaposan átgondolták a nevelõk azt, hogyan tudnának egy közösségépítõ napot tartani a diákok számára. Céljuk az volt, hogy tartalmasan, izgalmakkal telve, versengve, de nem versenyezve töltsék a délelõttöt a gyerekek.

A felsõ tagozatosoknak két részbõl állt a játék, egy mûveltségi és egy sportos vetélkedõ várt a diákokra. A szellemi és fizikai tornán vegyes, 5 fõs csapatok vettek részt, nem az osztályok, hanem a különbözõ évfolyamokból, véletlenszerûen összesorsolt, de legtalpraesettebb diákok mérkõztek egymás ellen.

A Szerencsekerék játékon különbözõ mûveltségterületrõl sorsoltak a kerék segítségével becslõs, megválaszolós, igaz-hamis kérdéseket. Az irodalom, a hittan, a történelem és a földrajz területén Szent László és kora volt a téma, a többi tantárgyból (mûvészetek, idegen nyelv) az általános mûveltséget ölelték fel a feladatok. A furfangos kérdések bizony megdolgoztatták a nebulók agysejtjeit, és sokszor a tudás mellett a szerencse is kellett a jó válaszhoz. Nemcsak a csapatokat, hanem a szurkolótáborukat is úgy sorsolták össze, így minden versengõ csapat segítségére volt a háttérben egy lelkes közönség, aki biztatásával, tudásával támogatást nyújtott. Külön feladatként pedig a szurkolóknak verset kellett írniuk a nap eseményeirõl, amelyet tanárokból álló zsûri értékelt. A csapatok a jó válaszokért Szent László aranyakat gyûjtöttek, mely alapján végül a versenyt – ha szoros eredménnyel is – a Takács Bence, Fájer Melinda, Majerhoffer Nóra, Pap Cintia és Szalai Ágoston alkotta 5. számú együttes nyerte meg.

Azonban a napnak ekkor még nem volt vége. Az iskola udvarán következett a lovagi torna, ahol az elméleti tudásban bõvelkedõ csapatok kiegészültek fizikai erõvel bíró segítõkkel is. A játékos sorversenyek mindegyike a királylány kegyéért folyt, melyben a gyorsaság mellett szükség volt az állóképességre is. A torna során a királylányt és udvartartását kellett ember alkotta szekéren elszállítani, kezéért “lovas” (kerékpáros) bajvívásban megküzdeni, majd nagylelkûséget gyakorolva burgonyát ültetni a birodalom éhezõinek. Végül a lovagi torna gyõztes csapata a 2-es számú – Wawrzsák Áron, Barkovics László, Palej Anett, Németh Péter, Horváth András, Bogáth Máté összetételû- csapat lett, mivel a királylány épségére a legjobban tudtak vigyázni és a feladatok során a leggyorsabbnak bizonyultak. Õk a dicsõségen túl a mûveltségi verseny gyõzteseivel együtt egy látogatást nyertek a közeli cukrászdába.

Amíg a felsõ tagozatosok az udvaron küzdöttek, az alsósok a tornateremben játszottak humoros feladatokat. Elõször egyéni versenyfeladatokban – ugrókötél, hulahopp-karika, labdapattogtatás – választódott ki a legjobb, majd a csapatversenyek következtek. A

A délelõtt zárásául tanár-diák meccsek zajlottak labdarúgásban, kosár-és kézilabdában. A diákság nagy bánatára minden mérkõzést a felnõttek nyertek meg.

A nap végén gyermek és pedagógus egybehangzóan eredményesnek és jó hangulatúnak értékelte a diáknapot, és megegyeztek a vélemények abban is, hogy jövõre is hasonló idõtöltést szerveznek.

Kulturális seregszemle eredményei

Kulturális seregszemle eredményei

2012. május 16. szerda

Írta: admin

Kulturális seregszemle eredményei

A sárvári Nádasdy-vár Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében május 16-án zajlottak a kulturális seregszemle megmérettetései. Sárvárról és 15 környezõ településrõl érkeztek az általános iskoláskorú versenyzõk- közel 250-en -, hogy összemérjék rátermettségüket mesemondásból, versszavalásból.

A Szent László katolikus iskola tanulói kimagasló eredményeket szereztek, hiszen a versenyen induló diákoknak majdnem fele kiemelt arany vagy arany minõsítést kapott. :

Kiemelt arany minõsítést kapott 5 tanuló: Horváth Erik, Nárai Petra 3. osztályos tanulók, Farkas Johanna 4. osztályos, Horváth Dominik 6. osztályos és Wawrzsák Áron 8. osztályos tanulók.

Arany minõsítést szerzett 8 tanuló: Varga Kata, Csitkovics Réka, Németh Aliz, Horváth Máté 2. osztályos tanulók, Szalai Zalán 3. osztályos, Szalai Ágoston 5. osztályos és Takács Bence 8. osztályos tanuló.

Ezüst minõsítést kapott 11 tanuló: az 1. osztályos Németh Júlia Boróka, Fehér Lea, Farkas Júlia, a 2. osztályos Molnár Máté, Galambos Márton, a 3. osztályos Szabó Lucas, a 4. osztályos Varga Krisztina, az 5. osztályos Löszter Damján, Süle Dóra és a 8. osz

Bronz minõsítést kapott 8 tanuló: a 1.osztályból Török Kíra, a 2. osztályból Fóli Júlia, Tóth Marcell, Nagy Gellért, a 3. osztályból Mórocz Beatrix, a 6. osztályból Büki Angyalka, Balázs Fanni, a 7. osztályból Palej Anett, Györgyi Zsófia.

A gyerekek felkészítõ tanárai Némethné Jámbor Ildikó, Nagyné Molnár Rózsa, Márkus Sándorné, Sõréné Ódor Anikó, Martonfalvi Mária, Herkovits Ferencné, Tallós Ágnes, Duszkó Pálné és dr. Szalai Ferencné voltak.

Jánosházi kórustalálkozó

Jánosházi kórustalálkozó

2012. május 14. hétfő

Írta: admin

Jánosházi kórustalálkozó

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola 2012. május 14-én, 15. alkalommal rendezte meg az Éneklõ ifjúság Kórustalálkozót. A program kezdetén Bodorkós Imre plébános, az iskola püspöki referense köszöntötte a vendégeket. Megnyitójában utalt arra, hogy Kodály Zoltán a zenét az emberek nevelési eszközének szánta, az énekkar pedig az egyik legjobb közösségteremtõ erõ.

A jánosházi iskola kórusának vezetõje, Nagy Béláné tanárnõ lelkes invitálására iskolánk Iuvenis kórusa is részt vett ezen a találkozón. Rajtuk kívül a fellépõk között volt a Celldömölki Városi Általános Iskola és az Alsósági Tagiskola kórusa, a Bobai Fiúkórus és a házigazda Szent Imre Általános Iskola kórusa. Amikor az öt kórus elõadta énekszámait megható élményként, zárásként az kórusok közösen adták elõ Berzsenyi Dániel – Békefi Gábor: Búcsúzás Kemenesaljától címû kórusmûvét.

Az énekkarok bemutatkozását a kistérségi népdaléneklõ verseny követte, majd a fellépõk izgatottan várták a zsûri értékelését. Süle Ferenc karnagy, az Apáczai Kiadó referense elismerõ szavakkal méltatta a kórusok és az énekesek munkáját, hasznos tanácsaival segítette a további munkát. Az oklevelek és ajándékok átadása után a Jánosházi Önkormányzat támogatásának köszönhetõen közös ebéd várta a résztvevõket, a sárvári csapat pedig jutalomból a celldömölki vulkán fürdõben lubickolt késõ délutánig.

Jánosházi sportnap

Jánosházi sportnap

2012. május 11. péntek

Írta: admin

Jánosházi sportnap

Ragyogó napsütés fogadta Jánosházán az egyházmegye katolikus iskoláinak diákjait 2012. május 11-én. A vendégeket Molnár Terézia igazgatónõ és Bodorkós Imre plébános úr köszöntötte. A megnyitó után kezdetét vette a megmérettetés: a nagyobbak, az 5-8. osztályosok a szabadtéri atlétikapályán két korcsoportban versenyeztek. Az iskolák csapatait 5-6. és 7-8. osztályban is két fiú és két lány alkotta.

Mindkét korcsoport versenyszáma volt a 60 méteres síkfutás, távolugrás és váltófutás, ezen kívül a nagyoknak a súlylökés és a medicinlabda-dobás, az 5-6. osztályosoknak a kislabdahajítás. Az alsósok 8 fõs csapatokat alkotva játékos sportvetélkedõn vettek részt. A versenyek jó hangulatban zajlottak, a csapattagok mindent megtettek a sikerért.

A verseny a sárvári küldöttség számára a következõképpen alakult:

Játékos sportvetélkedõn a 3-4. osztályosok versenyében a Szent László Katolikus Általános Iskola gyõzött.

A csapattagok voltak: Lõrincz Dávid, Kiss Bernadett, Tóth Lejla, Szenteleki Szabolcs, Pásti Fanni, Németh Anna, Farkas Johanna, Havasi József, Sebestyén Dániel, Wawrzsák Lázár

A felsõsök atlétika versenyében:

Váltófutásban az 5-6 osztályosok 2.,a 7-8-. osztályosok 3. helyezést szereztek.

Egyéni eredmények:

1. helyezést ért el: Németh Katrin távolugrás, Pap Cintia kislabda hajítás, Barkovics László távolugrás, medicinlabda dobás, 60 m-es futás

2. helyezést ért el: Németh Katrin: kislabdahajítás

3. helyezést ért el: Németh Katrin 60 m-es futás, Pap Cintia távolugrás, Varga Dávid távolugrás, Barkovics László súlylökés.

Szabadtéri atlétikaversenyében 5-8. osztályosok számára összesített eredményké

Iskolánk közelebbről

Címkék

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár