Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Megyei tanulmányi versenyeredmények

Megyei tanulmányi versenyeredmények

2012. május 7. hétfő

Írta: admin

Megyei tanulmányi versenyeredmények

Lezajlottak a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett megyei tanulmányi versenyek, melyen a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola tanulói újabb szép sikereket értek el.

Dénes Donát 5. osztályos tanuló a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen ért el 1. helyezést, ahol fõként a helyesírási alapelvek tananyagából kellett számot adnia. Az iskolai, területi forduló után az 5. évfolyamban 11-en mérték össze tudásukat, amelyben tollbamondás, helyesírási totó és sok gondolkodtató feladat nehezítette a megoldást. Felkészítõ tanára dr. Szalai Ferencné volt.

A történelem megyei verseny idei témaköre Európa és Magyarország története 1526-1699 között volt. Ezen a versenyen Vörös Dániel a 8. osztályosok mezõnyében 5. helyezést ért el.

A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei fordulójának témája Európa és Magyarország természeti és gazdasági földrajza volt, melyben Kovács Eliza 10. helyezést ért el. A diákok felkészítõ tanára Hidegh Lászlóné volt.

Az országos német nyelvi verseny iskolai fordulója után megyei írásbelin vettek részt a katolikus iskola tanulói, ahol a 7. évfolyamon 27 tanuló mérettette meg magát tíz oldalas írásbeli feladatsorral. Hiányos szövegek kiegészítése, párbeszéd összeállítás

A biológiások is megmérettettek, ahol a katolikus iskola hetedikese, Nárai Domonkos 9. helyezést ért el a Herman Ottó biológiai versenyen, melyen három forduló után 24 hetedikes és nyolcadikos diák mérte össze tudását a megyei versengésen. A neves termész

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

2012. május 6. vasárnap

Írta: admin

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

Az osztályok természetesen készítenek mûsort az iskolában, melyben édesanyjukat, nagyanyjukat köszöntik, de a templomban hagyományosan a második osztályosok emlékeznek meg errõl az elmaradhatatlan ünneprõl. Május 7-én van Boldog Gizella, Szent István király feleségének napja, így a Szûzanya személyén túl a magyar királyné példaértékû élete magasodik az édesanyák elõtt május hónapban.

A szentmisét Orbán István kanonok, esperes-plébános tartotta, aki Boldog Gizella közbenjárását kérte a sárvári édesanyákért. Szentbeszédében kiemelte a szentlecke egyik mondatát: Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettekkel és igazsággal. A tanulóifjúságot Isten negyedik (Apádat és anyádat tiszteld!) parancsolatára emlékeztette a plébános, és kérte õket, hogy mindig a tisztelet hangján szóljanak szüleikhez, köszönjék meg támogatásukat, bizalmukat, ugyanakkor a kritikájukat is fogadják el. Figyelmeztette a fiatalokat, hogy a szívükön függ a keresztény Magyarország sorsa. Az evangéliumban említett szõlõtõhöz hasonlította az édesanyákat és édesapákat, akiknek arra kell törekedniük, hogy jókedvvel és bõséggel teremjenek a haza javára. A nagyszülõktõl kérte Orbán István kanonok, hogy adják át értékes tapasztalataikat az unokáknak, valamennyi hívõtõl pedig azt, hogy a szentségek által a rossz szokásokat kivetve termékenyen éljenek, fogjanak össze, így hozva Krisztusnak tetszõ jó termést.

A misén a második osztályosok olvastak fel könyörgéseket a családok és az édesanyák boldogságáért.

Finta Sándor szavalóverseny 1. helyezés

Finta Sándor szavalóverseny 1. helyezés

2012. május 3. csütörtök

Írta: admin

Finta Sándor szavalóverseny 1. helyezés

A Brenner János Általános Iskola 2012. május 3-án elsõ alkalommal rendezte meg hagyományteremtõ szándékkal Finta Sándornak, a Püspöki Elemi Iskola egykori igazgatójának, költõ-tanárának emlékére versmondó versenyét, melynek a 7-8. osztályos kategóriáját Wawrzsák Áron a sárvári katolikus iskola tanulója nyerte meg.

A versenyt Finta Sándor két unokája is megtisztelte jelenlétével. A rendezvényt az iskola kamarakórusának színvonalas mûsora nyitotta meg, majd Englert Zsolt igazgató úr köszöntötte az egybegyûlteket. A versenyzõk egy kötelezõ Finta Sándor és egy szabadon választott keresztény szellemiségû verssel készültek. A kisdiákok tolmácsolásában elhangzott mûvek igazán megérintették a résztvevõk lelkét, és meggyõztek mindenkit arról, hogy a gyerekek mély emberi értékeket képesek közvetíteni s megosztani másokkal.

A zsûriben helyet foglalt dr. Császár Tamás, Finta Sándor unokája, aki meghitt szavakkal emlékezett meg a nagypapáról, a méltatlanul elfeledett kiváló pedagógusról, emberrõl és költõrõl. A díjat Áronnak Császár István püspöki helynök úr adta át.

„HATÁRTALAN”-ul Erdélyben

2012. április 23. hétfő

Írta: admin

„HATÁRTALAN”-ul Erdélyben

2012.06.21.

[ Prezentáció letöltése ]

A Bethlen Gábor Zrt. Programigazgatósága 2011 tavaszán tette közzé pályázatát, mely lehetõséget adott 7. évfolyamos diákoknak határainkon túli tanulmányi kirándulásra. Iskolánk 4 fõs tanárcsapata készítette el a pályázatot, mely sikeres lett, s 772.200.- Ft összegû támogatást kaptunk erdélyi utunkhoz. Amikor mi, diákok is megtudtuk, hogy egy másik országba mehetünk, nagy izgalommal és örömmel láttunk munkához: már téli korcsolyázásunkkor videofilmet készítettünk, bemutatva a város Csónakázó –tavát; csoportokban útinaplót terveztünk; mûsort állítottunk össze; kisfilmet készítettünk városunk nevezetességeirõl; tanáraink pedig ráhangoló elõadásokat tartottak. Végre 2012. június 8-án éjfél után 17 perccel 50 fõs társaságunk kiváló sofõrünkkel, Gábor bácsival útra kelt. A reggeli órákban érkeztünk Nagyváradra. Szent László nyomában járva, megnéztük a róla elnevezett templomot, a székesegyházat, de nem hagytuk ki az Ady Múzeumot sem. Csucsára érve, a Boncza-kastélyban jártunk. Kalotaszentkirályhoz közeledve, rácsodálkoztunk a szépséges tájra, érkezésünk után pedig elfoglaltuk szállásunkat. A helyi általános iskola tanulóinak mutattuk be mûsorunkat, amit táncház követett. Itt mi is megismerkedtünk a kalotaszentkirályi népviselettel és néptánccal. A következõ napokban jártunk Kolozsváron, Tordán, Gyulafehérváron, Vajdahunyadon és Déván. A legemlékezetesebb ezek közül a tordai sóbánya és a vajdahunyadi, valamint a dévai vár volt. Déván felkerestük Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által létrehozott árvaházat, ahol átadtuk a jótékonysági koncertünkön összegyûjtött pénzbeli adományt és magyar nyelvû könyveket, valamint részt vettünk az Úrnapi szentmisén is. Közben számtalan élményünk volt, s észrevétlenül még jobb csapattá váltunk. Az utazás során rengeteget énekeltünk, viccelõdtünk és játszottunk, nagyon jól éreztük magunkat, így együtt. Szomorúan, bár fáradtan vettük tudomásul, hogy elérkezett a hazautazás napja. Azért Világoson és Aradon még elénekeltük a magyar himnuszt. Ez az út sok mindent adott nekünk: ráébresztett minket, hogy vannak olyan embertársaink, akik kincsként õrzik magyarságukat, mi pedig megismertük az õ életmódjukat, hagyománytisztelõ kultúrájukat, ételeiket és a gyönyörû természeti adottságokat. Köszönjük tanárainknak, a minket elkísérõ szüleinknek, hogy részt vehettünk ebben a csodálatos utazásban. Kucsera Panna Majerhoffer Nóra Miklós Alexandra Pásti Dóra 7. osztályos tanulókSzent László Katolikus Általános Iskola Sárvár

Tavaszi nagytakarítás

Tavaszi nagytakarítás

2012. április 23. hétfő

Írta: admin

Tavaszi nagytakarítás

A katolikus iskola is csatlakozott Sárvár tavaszi nagytakarításához. Kondora István polgármester invitálására a Szent Lászlós diákok is kesztyût és zsákot ragadtak április 12-én, hogy Sárvár zöldterületeirõl és közterületeirõl eltûnjön a tél folyamán felhalmozódott szemét. A diákok saját iskolájuk környékét takarították lelkesen, és az iskolaudvaron a szülõi munkaközösség tagjai cserjéket ültettek.

Az akcióban megtapasztalták a diákok, hogy a város közterülete az õ saját területük is, ahol jobban érezzük magunkat, ha tisztaság és rend van.

Harmadikosok elsõáldozása

Harmadikosok elsõáldozása

2012. április 15. vasárnap

Írta: admin

Harmadikosok elsõáldozása

Egyik legfontosabb ünnepét tartotta a Szent László katolikus iskola közössége április 15-én, diákmise keretében, Isteni irgalmasság vasárnapján, elõször járultak szent áldozáshoz a harmadik osztályos tanulók.

Az elsõ és a második osztályosok sorfala között, testvéreik, szüleik és rokonaik kíséretében, harangszó-zengésre vonultak be a Szent László plébánia templomba a fehér ruhába öltözött kisgyerekek, hogy befogadják és szívükbe zárják az “isteni vendéget”.

Az ünnepi szentmisén szentbeszédében Orbán István kanonok-esperes-plébános az evangéliumot magyarázva hangsúlyozta az örömhír fontosságát az emberi életben. Elsõként a feltámadt Krisztus örömhírét emelte ki, majd az elsõáldozó gyerekeknek egy olyan képzeletbeli “mennyországgépet” rajzolt le, mely a földön megteremti az örömöt. Ez a gép a hét szentség, melyben kiemelt mozgató elem az eucharisztia és a bûnbocsánat szentsége. A felnõttekhez szólva hangsúlyozta, hogy Jézus minõségi, örömteli, boldog életet akar az emberek számára, melyhez nélkülözhetetlen táplálék a szent ostya.

A hagyományokhoz híven a húsvéti gyertyáról meggyújtották az elsõáldozási gyertyákat, melynek fényénél a harmadik osztályosok tiszta lelkülettel erõsítették meg keresztségi fogadalmukat, és olvastak fel könyörgéseket. Az ünnep legfontosabb pillanata volt, amikor szüleik, hozzátartozóik és az iskola nevelõinek kíséretében járultak elsõ szentáldozásukhoz.

Az esemény zárásául az elsõáldozók és testvéreik versben is kifejezték gondolataikat, érzelmeiket az oltáriszentségrõl, és köszönetet mondtak lelki vezetõjüknek fáradozásáért. A kisdiákok hitoktatói Orbán István kanonok-plébános, Wimmer Roland plébános és

Iskolánk közelebbről

Címkék

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár