Previous Image
Next Image

info heading

info content

 
Jánosházi sportnap

Jánosházi sportnap

2012. május 11. péntek

Írta: admin

Jánosházi sportnap

Ragyogó napsütés fogadta Jánosházán az egyházmegye katolikus iskoláinak diákjait 2012. május 11-én. A vendégeket Molnár Terézia igazgatónõ és Bodorkós Imre plébános úr köszöntötte. A megnyitó után kezdetét vette a megmérettetés: a nagyobbak, az 5-8. osztályosok a szabadtéri atlétikapályán két korcsoportban versenyeztek. Az iskolák csapatait 5-6. és 7-8. osztályban is két fiú és két lány alkotta.

Mindkét korcsoport versenyszáma volt a 60 méteres síkfutás, távolugrás és váltófutás, ezen kívül a nagyoknak a súlylökés és a medicinlabda-dobás, az 5-6. osztályosoknak a kislabdahajítás. Az alsósok 8 fõs csapatokat alkotva játékos sportvetélkedõn vettek részt. A versenyek jó hangulatban zajlottak, a csapattagok mindent megtettek a sikerért.

A verseny a sárvári küldöttség számára a következõképpen alakult:

Játékos sportvetélkedõn a 3-4. osztályosok versenyében a Szent László Katolikus Általános Iskola gyõzött.

A csapattagok voltak: Lõrincz Dávid, Kiss Bernadett, Tóth Lejla, Szenteleki Szabolcs, Pásti Fanni, Németh Anna, Farkas Johanna, Havasi József, Sebestyén Dániel, Wawrzsák Lázár

A felsõsök atlétika versenyében:

Váltófutásban az 5-6 osztályosok 2.,a 7-8-. osztályosok 3. helyezést szereztek.

Egyéni eredmények:

1. helyezést ért el: Németh Katrin távolugrás, Pap Cintia kislabda hajítás, Barkovics László távolugrás, medicinlabda dobás, 60 m-es futás

2. helyezést ért el: Németh Katrin: kislabdahajítás

3. helyezést ért el: Németh Katrin 60 m-es futás, Pap Cintia távolugrás, Varga Dávid távolugrás, Barkovics László súlylökés.

Szabadtéri atlétikaversenyében 5-8. osztályosok számára összesített eredményké

Megyei tanulmányi versenyeredmények

Megyei tanulmányi versenyeredmények

2012. május 7. hétfő

Írta: admin

Megyei tanulmányi versenyeredmények

Lezajlottak a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett megyei tanulmányi versenyek, melyen a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola tanulói újabb szép sikereket értek el.

Dénes Donát 5. osztályos tanuló a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen ért el 1. helyezést, ahol fõként a helyesírási alapelvek tananyagából kellett számot adnia. Az iskolai, területi forduló után az 5. évfolyamban 11-en mérték össze tudásukat, amelyben tollbamondás, helyesírási totó és sok gondolkodtató feladat nehezítette a megoldást. Felkészítõ tanára dr. Szalai Ferencné volt.

A történelem megyei verseny idei témaköre Európa és Magyarország története 1526-1699 között volt. Ezen a versenyen Vörös Dániel a 8. osztályosok mezõnyében 5. helyezést ért el.

A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei fordulójának témája Európa és Magyarország természeti és gazdasági földrajza volt, melyben Kovács Eliza 10. helyezést ért el. A diákok felkészítõ tanára Hidegh Lászlóné volt.

Az országos német nyelvi verseny iskolai fordulója után megyei írásbelin vettek részt a katolikus iskola tanulói, ahol a 7. évfolyamon 27 tanuló mérettette meg magát tíz oldalas írásbeli feladatsorral. Hiányos szövegek kiegészítése, párbeszéd összeállítás

A biológiások is megmérettettek, ahol a katolikus iskola hetedikese, Nárai Domonkos 9. helyezést ért el a Herman Ottó biológiai versenyen, melyen három forduló után 24 hetedikes és nyolcadikos diák mérte össze tudását a megyei versengésen. A neves termész

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

2012. május 6. vasárnap

Írta: admin

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

A Szent László iskolában nemcsak a tantermekben, hanem a templomban is köszöntötték az édesanyákat a diákmise keretében május 6-án.

Az osztályok természetesen készítenek mûsort az iskolában, melyben édesanyjukat, nagyanyjukat köszöntik, de a templomban hagyományosan a második osztályosok emlékeznek meg errõl az elmaradhatatlan ünneprõl. Május 7-én van Boldog Gizella, Szent István király feleségének napja, így a Szûzanya személyén túl a magyar királyné példaértékû élete magasodik az édesanyák elõtt május hónapban.

A szentmisét Orbán István kanonok, esperes-plébános tartotta, aki Boldog Gizella közbenjárását kérte a sárvári édesanyákért. Szentbeszédében kiemelte a szentlecke egyik mondatát: Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettekkel és igazsággal. A tanulóifjúságot Isten negyedik (Apádat és anyádat tiszteld!) parancsolatára emlékeztette a plébános, és kérte õket, hogy mindig a tisztelet hangján szóljanak szüleikhez, köszönjék meg támogatásukat, bizalmukat, ugyanakkor a kritikájukat is fogadják el. Figyelmeztette a fiatalokat, hogy a szívükön függ a keresztény Magyarország sorsa. Az evangéliumban említett szõlõtõhöz hasonlította az édesanyákat és édesapákat, akiknek arra kell törekedniük, hogy jókedvvel és bõséggel teremjenek a haza javára. A nagyszülõktõl kérte Orbán István kanonok, hogy adják át értékes tapasztalataikat az unokáknak, valamennyi hívõtõl pedig azt, hogy a szentségek által a rossz szokásokat kivetve termékenyen éljenek, fogjanak össze, így hozva Krisztusnak tetszõ jó termést.

A misén a második osztályosok olvastak fel könyörgéseket a családok és az édesanyák boldogságáért.

Finta Sándor szavalóverseny 1. helyezés

Finta Sándor szavalóverseny 1. helyezés

2012. május 3. csütörtök

Írta: admin

Finta Sándor szavalóverseny 1. helyezés

A Brenner János Általános Iskola 2012. május 3-án elsõ alkalommal rendezte meg hagyományteremtõ szándékkal Finta Sándornak, a Püspöki Elemi Iskola egykori igazgatójának, költõ-tanárának emlékére versmondó versenyét, melynek a 7-8. osztályos kategóriáját Wawrzsák Áron a sárvári katolikus iskola tanulója nyerte meg.

A versenyt Finta Sándor két unokája is megtisztelte jelenlétével. A rendezvényt az iskola kamarakórusának színvonalas mûsora nyitotta meg, majd Englert Zsolt igazgató úr köszöntötte az egybegyûlteket. A versenyzõk egy kötelezõ Finta Sándor és egy szabadon választott keresztény szellemiségû verssel készültek. A kisdiákok tolmácsolásában elhangzott mûvek igazán megérintették a résztvevõk lelkét, és meggyõztek mindenkit arról, hogy a gyerekek mély emberi értékeket képesek közvetíteni s megosztani másokkal.

A zsûriben helyet foglalt dr. Császár Tamás, Finta Sándor unokája, aki meghitt szavakkal emlékezett meg a nagypapáról, a méltatlanul elfeledett kiváló pedagógusról, emberrõl és költõrõl. A díjat Áronnak Császár István püspöki helynök úr adta át.

„HATÁRTALAN”-ul Erdélyben

2012. április 23. hétfő

Írta: admin

„HATÁRTALAN”-ul Erdélyben

2012.06.21.

[ Prezentáció letöltése ]

A Bethlen Gábor Zrt. Programigazgatósága 2011 tavaszán tette közzé pályázatát, mely lehetõséget adott 7. évfolyamos diákoknak határainkon túli tanulmányi kirándulásra. Iskolánk 4 fõs tanárcsapata készítette el a pályázatot, mely sikeres lett, s 772.200.- Ft összegû támogatást kaptunk erdélyi utunkhoz. Amikor mi, diákok is megtudtuk, hogy egy másik országba mehetünk, nagy izgalommal és örömmel láttunk munkához: már téli korcsolyázásunkkor videofilmet készítettünk, bemutatva a város Csónakázó –tavát; csoportokban útinaplót terveztünk; mûsort állítottunk össze; kisfilmet készítettünk városunk nevezetességeirõl; tanáraink pedig ráhangoló elõadásokat tartottak. Végre 2012. június 8-án éjfél után 17 perccel 50 fõs társaságunk kiváló sofõrünkkel, Gábor bácsival útra kelt. A reggeli órákban érkeztünk Nagyváradra. Szent László nyomában járva, megnéztük a róla elnevezett templomot, a székesegyházat, de nem hagytuk ki az Ady Múzeumot sem. Csucsára érve, a Boncza-kastélyban jártunk. Kalotaszentkirályhoz közeledve, rácsodálkoztunk a szépséges tájra, érkezésünk után pedig elfoglaltuk szállásunkat. A helyi általános iskola tanulóinak mutattuk be mûsorunkat, amit táncház követett. Itt mi is megismerkedtünk a kalotaszentkirályi népviselettel és néptánccal. A következõ napokban jártunk Kolozsváron, Tordán, Gyulafehérváron, Vajdahunyadon és Déván. A legemlékezetesebb ezek közül a tordai sóbánya és a vajdahunyadi, valamint a dévai vár volt. Déván felkerestük Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által létrehozott árvaházat, ahol átadtuk a jótékonysági koncertünkön összegyûjtött pénzbeli adományt és magyar nyelvû könyveket, valamint részt vettünk az Úrnapi szentmisén is. Közben számtalan élményünk volt, s észrevétlenül még jobb csapattá váltunk. Az utazás során rengeteget énekeltünk, viccelõdtünk és játszottunk, nagyon jól éreztük magunkat, így együtt. Szomorúan, bár fáradtan vettük tudomásul, hogy elérkezett a hazautazás napja. Azért Világoson és Aradon még elénekeltük a magyar himnuszt. Ez az út sok mindent adott nekünk: ráébresztett minket, hogy vannak olyan embertársaink, akik kincsként õrzik magyarságukat, mi pedig megismertük az õ életmódjukat, hagyománytisztelõ kultúrájukat, ételeiket és a gyönyörû természeti adottságokat. Köszönjük tanárainknak, a minket elkísérõ szüleinknek, hogy részt vehettünk ebben a csodálatos utazásban. Kucsera Panna Majerhoffer Nóra Miklós Alexandra Pásti Dóra 7. osztályos tanulókSzent László Katolikus Általános Iskola Sárvár

Tavaszi nagytakarítás

Tavaszi nagytakarítás

2012. április 23. hétfő

Írta: admin

Tavaszi nagytakarítás

A katolikus iskola is csatlakozott Sárvár tavaszi nagytakarításához. Kondora István polgármester invitálására a Szent Lászlós diákok is kesztyût és zsákot ragadtak április 12-én, hogy Sárvár zöldterületeirõl és közterületeirõl eltûnjön a tél folyamán felhalmozódott szemét. A diákok saját iskolájuk környékét takarították lelkesen, és az iskolaudvaron a szülõi munkaközösség tagjai cserjéket ültettek.

Az akcióban megtapasztalták a diákok, hogy a város közterülete az õ saját területük is, ahol jobban érezzük magunkat, ha tisztaság és rend van.

Iskolánk közelebbről

Archívum

Címkék

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár